رئیس‌جمهورهای منتخب مردم در جمهوری اسلامی ایران

نتایج زنده و کامل انتخابات ریاست جمهوری ایران از انقلاب اسلامی تاکنون.

سال رئیس‌جمهور منتخب درصد منتخب رای اخذشده افراد واجد شرایط مشارکت درصد مقبولیت منتخب
۱۳۹۶
Hassan Rouhani

حسن روحانی

۵۷%
۴۱,۲۲۰,۱۳۱رای
۵۶,۴۱۰,۲۳۴نفر ۷۳% ۴۲%
۱۳۹۲
Hassan Rouhani

حسن روحانی

۵۱%
۳۶,۷۰۴,۱۵۶رای
۵۰,۴۸۳,۱۹۲نفر ۷۳% ۳۷%
۱۳۸۸
Mahmoud Ahmadinejad

محمود احمدی‌نژاد

۶۳%
۳۹,۱۶۵,۱۹۱رای
۴۶,۱۹۹,۹۹۷نفر ۸۵% ۵۳%
۱۳۸۴
Mahmoud Ahmadinejad

محمود احمدی‌نژاد

۶۲%
۲۷,۹۵۹,۲۵۳رای
۴۶,۸۱۱,۴۱۸نفر ۶۰% ۳۷%
۱۳۸۴
نامشخص

-

۲۹,۴۰۰,۸۵۷رای
۴۶,۷۸۶,۴۱۸نفر ۶۳% ۰%
۱۳۸۰
Seyyed Mohammad Khatami

سید محمد خاتمی

۷۷%
۲۸,۱۶۰,۳۹۶رای
۴۲,۱۷۰,۲۳۰نفر ۶۷% ۵۱%
۱۳۷۶
Seyyed Mohammad Khatami

سید محمد خاتمی

۶۹%
۲۹,۰۷۶,۰۷۰رای
۳۶,۴۶۶,۴۸۷نفر ۸۰% ۵۵%
۱۳۷۲
Akbar Hashemi Rafsanjani

اکبر هاشمی بهرمانی هاشمی رفسنجانی

۶۳%
۱۶,۷۸۹,۶۶۶رای
۳۳,۱۵۶,۰۵۵نفر ۵۱% ۳۲%
۱۳۶۸
Akbar Hashemi Rafsanjani

اکبر هاشمی بهرمانی هاشمی رفسنجانی

۹۵%
۱۶,۴۵۴,۶۴۱رای
۳۰,۱۳۹,۵۹۸نفر ۵۵% ۵۲%
۱۳۶۴
Seyyed Ali Khamenei

سید علی حسینی خامنه‌ خامنه‌ای

۸۶%
۱۴,۲۴۴,۶۳۰رای
۲۵,۹۹۳,۸۰۲نفر ۵۵% ۴۷%
۱۳۶۰
Seyyed Ali Khamenei

سید علی حسینی خامنه‌ خامنه‌ای

۹۵%
۱۶,۸۴۷,۸۱۷رای
۲۲,۴۳۹,۹۳۰نفر ۷۵% ۷۱%
۱۳۶۰
Mohammad Ali Rajai

محمدعلی رجایی

۸۸%
۱۴,۷۶۳,۳۶۳رای
۲۲,۶۸۷,۰۱۷نفر ۶۵% ۵۷%
۱۳۵۸
Sayyed Abolhassan Banisadr

سید ابوالحسن بنی‌صدر

۷۶%
۱۴,۱۴۶,۶۲۲رای
۲۰,۹۹۳,۶۴۳نفر ۶۷% ۵۱%
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.